brain

Neuropsykologian kirja

Ihmisen aivot ovat ihmeellinen ja kiehtova asia. Yksi syy tähän on se, että kaikesta tieteen edistyksestä huolimatta aivot ovat meille edelleen monella tapaa arvoitus. Toki moni asia on myös selvitetty, ja voimme lukuisilla keinoilla hyödyntää neurotieteiden tuottamaa informaatiota käytännön elämässä. Ihmisen kognitiivisia kykyjä selvitettäessä etenkin neuropsykologia on avainasemassa. Ihmisen kyky oppia, prosessoida tietoa, ajatella ja luoda uutta ei ole vakio. Voimme paitsi ymmärtää nykyistä käyttäytymistämme ja taipumuksiamme, mutta samalla myös kehittää omaa toimintaamme. Avuksi kannattaa kuitenkin ottaa esimerkiksi laadukas neuropsykologian kirja, josta voi oppia, mitä tiede voi meille kertoa asiasta. Parhaat teokset aiheesta ovat myös käytännönläheisiä ja ehdottavat erilaisia konkreettisia tapoja treenata ajatteluaan tai muuttaa toimintaansa. Hiljattain julkaistu Mestariopiskelija-niminen neuropsykologian kirja, joka opastaa lukijaansa oppimaan ja opiskelemaan tehokkaammin, on esimerkki tällaisesta oppaasta.

Näin opit oppimaan entistä paremmin

Toisinaan kuulee ajatuksen, että ihmiset kyvyt ja taidot ovat mitä ne ovat, ja ihmisen suoriutuminen perustuu lähinnä lahjakkuuteen ja erilaisiin synnynnäisiin ominaisuuksiin. Tämä on kuitenkin melko kaukana totuudesta. Se mitä, ihminen saavuttaa elämässään, on kiinni myös siitä, miten hän jaksaa ja pystyy treenaamaan ja harjoittelemaan. Ihmisten synnynnäiset lahjakkuuserot eivät ole valtavia, ja eroja syntyykin siinä, millaisessa ympäristössä ihmiset kasvavat ja millaiset mahdollisuudet heillä on hyödyntää olemassa olevaa tietoa. Tämä koskee paitsi fyysistä suoriutumista myös kognitiivisia taitoja. On mahdollista kehittää ajattelua ja ajattelutaitoja, ja siten tehdä omasta elämästään mielekkäämpi. Tavat kehittää ajatteluaan ovat harvoin arvattavissa intuitiivisesti. Oppimistaitoihin perehtyvä, viime vuonna julkaistu neuropsykologian kirja lähtee juuri tästä ajatuksesta: Meidän tulee tietää, miten kehittää omia oppimistaitojamme. Tutkimus tutkimuksen jälkeen osoittaa, että oikeilla tekniikoilla voi vaikuttaa esimerkiksi muistamiseen. Neuropsykologian kirja auttaa sinua löytämään oikeat menetelmät.
Oppimistekniikoihin erikoistunut kirja syntyi tilanteessa, jossa kaksi valmistumisvaiheessa olevaa opiskelijaa tuskastuivat tapaan, jolla heitä opetettiin ja jolla he itse opiskelivat. He halusivat selvittää, miten asiat voi ymmärtää paremmin ja miten uudet asiat painuvat mieleen unohtamisen sijaan. Tämä neuropsykologian kirja etsii vastauksia esimerkiksi kysymyksiin siitä, kuinka opiskelumateriaali muunnetaan muistiin tarttuvaan muotoon? Miten saa lisää opiskelumotivaatiota, tai voiko uuden kielen oppia 5 viikossa. Teoksen filosofia ja lähtökohta on hyvin käytännöllinen. Ajatellaan, että aivot ovat väline, jota voimme hyödyntää tilanteen mukaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kirja ei ole tarkoitettu vain opiskelijoille vaan kelle tahansa, sillä täysin riippumatta työtehtävästään tai iästään, jokainen on päivittäin tilanteissa, joissa tarvitaan parempia oppimistaitoja.

books

Kytkeä

NEUROPSYKOLOGIA

read

Helppolukuinen ja käytännönläheinen opas

Moni neuropsykologian kirja voi olla puuduttavaa luettavaa myös alan ammattilaisille. Tiedekirjat käsittelevät tutkimuskysymystään usein niin rajatulla ja kapealla tavalla, että tiedon hyödyntäminen käytännön tasolla on vaikeaa tai usein jopa mahdotonta. Tämä on toki ymmärrettävää, sillä tiedejulkaisujen tehtävä on tyypillisesti edistää tutkimusta omalla kapealla segmentillään, eikä valistaa suurta yleisöä. Mestariopiskelija-kirja lähtee eri tulokulmasta: Teos sekoittaa viihteellistä populääritiedettä, tieteellistä tutkimuksia sekä käytännön vinkkejä siitä, miten oppimisen psykologia otetaan osaksi arkiopiskelua. Se ei pyrikään kilpailemaan samassa kategoriassa tiedejulkaisujen kanssa, mutta ei ole myöskään niin sanottua vaihtoehtotiedettä tai huuhaata, koska sen sanoma perustuu tieteeseen. Kyse on enemmän kirjoitustavasta ja keinoista, joilla tieto on esitetty. On haluttu varmistaa, että kirjasta hyötyvät sekä neuropsykologian ammattilaiset että alaa tuntemattomat lukijat. Tämä tapahtuu yleistajuisen ilmaisun ja visuaalisuuden keinoin. Samalla kirja on viihdyttävä ja kiinnostavaa luettavaa myös alan tutkijoille.